ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อสอบถาม

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โทร: 056-789012

E-mail: ict@pcru.ac.th

เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ : 9:00 น. to 17:00 น.